Seminaras Vilniaus apskrities LGPSS nariams 2014-02-20

Šių metų vasario 20 dieną Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo iniciatyva buvo suorganizuotas seminaras AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojams tema : „Darbo teisė“. Pranešėjas teisininkas, darbo teisės advokatas Doc. Dr. Tomas Bagdanskas kalbėjo darbuotojams aktualiomis temomis, kaip kad „darbo ir poilsio laikas bei apskaita“, „nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų, pavojingų darbų. Apmokėjimo ypatumai“, „atleidimas darbdavio iniciatyva ir šalių susitarimu“, „darbo sutarčių sudarymas, vykdymas, keitimas, nutraukimas, esminės nuostatos ir įžvalgos“. Darbuotojai aktyviai dalyvavo diskusijoje su pranešėju, pateikinėjo pavyzdžius iš savo darbinės aplinkos. Po seminaro dalyviai džiūgavo, kad paskaitas pravedė kompetetingas specialistas, buvo galima sužinoti naujų teisės vingrybių bei aptarti kasdienes aktualijas.