LGPSS ATASKAITINIS RINKIMINIS SUVAŽIAVIMAS

2021-06-25

Vilnius

                  Š. m. birželio 25 d. Vilniuje, konferencijų centre „Panorama“ įvyko LGPSS ataskaitinis – rinkiminis suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo svečiai iš AB „LTG“ bendrovės administracijos Personalo direktorė Irena Jankutė-Balkūnė, HR Darbo santykių partneris Artūras Marčiulionis, LGPSS teisininkas Justas Vilys, LGPF pirmininkas Vilius Ligeika, LGPF pirmininko pavaduotojas Valerij Cygankov, LPSK pirmininkė Inga Ruginienė, LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė ir kt.

                 LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė atidarė ataskaitinį – rinkiminį suvažiavimą, padėkojo visiems profsąjungos nariams ir kolegoms bei socialiniams partneriams už ilgalaikį bendradarbiavimą. LGPSS pirmininkė priminė susirinkusiems kad LGPSS buvo įkurtas 1991 m. spalio 6 d.,  ir  2021 m. rudenį bus 30 metų jubiliejus. Ji palinkėjo delegatams konstruktyvaus darbo renkant naują pirmininką, o naujai išrinktam pirmininkui nepamiršti LGPSS ištakų ir pažymėti LGPSS įkūrimo 30 – metį.

                  Svečiai pasidalino šiltais prisiminimais apie bendrą darbą su Eugenija Šniutiene ir padėkojo už jos energiją, ryžtą, principingumą,  didelį atsakomybės jausmą prieš save ir kolegas bei partnerius, įteikė gėlių.

                 LGPSS delegatai taip pat padėkojo Eugenijai Šniutienei už ilgametį jos darbą ginant ir atstovaujant darbuotojų interesus  bei teises. Vitalijus Dušenka visų vardu įteikė nuotraukų albumą su įamžintomis akimirkomis iš LGPSS renginių ir kt.

                 Į LGPSS pirmininko postą buvo iškeltos dvi kandidatūros – Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) pirmininkės patarėjas Artūras Černiauskas ir AB „LTG-Infra“ darbuotojas Vitalijus Dušenka.

                Eugenija Šniutienė savo kandidatūros į LGPSS pirmininko postą neteikė.

                Abu kandidatai į LGPSS pirmininko postą delegatams pristatė savo programas ir atsakė į delegatų pateiktus klausimus.

                Delegatams nusprendus įvyko atviras balsavimas ir LGPSS pirmininku buvo išrinktas Artūras Černiauskas.

               Eugenija Šniutienė pasveikino naujai išrinktą LGPSS pirmininką ir perdavė įgaliojimus.

               Vadovaujantis LGPSS statutu naujai išrinktas LGPSS pirmininkas Artūras Černiauskas į pavaduotojų postus pateikė Eugenijos Šniutienės ir Vaidos Vonžodienės kandidatūras, kurias delegatai vienbalsiai patvirtino.

               Buvo išrinkta ir delegatų vienbalsiai patvirtinta ūkinės -finansinės veiklos komisija – Elena Vaičiuvienė, Aušra Speteliūnaitė ir Oleg Asačiov.

              LGPSS pirmininkas Artūras Černiauskas delegatams pristatė siūlomus LGPSS statuto pakeitimus, kuriuos padiktavo pasikeitusios sąlygos (pandemija, nuotolinis darbas ir kt.).

              Suvažiavimo delegatai pateiktus LGPSS statuto pakeitimus patvirtino vienbalsiai.

LGPSS informacija