SUSITIKIMAS SU LGPSS VADOVYBE DĖL KAUNO GELEŽINKELIO STOTIES DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS IR GELEŽINKELIŲ SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS APSIJUNGIMO

2021-11-09

Vilnius

Š. m. lapkričio 09 d. nuotoliniu būdu, įvyko „Kauno geležinkelio stoties darbuotojų profesinės sąjungos“ – pirmininkė Vaida Vonžodienė, toliau (KGSDPS), ir „Geležinkelių sektoriaus darbuotojų profesinės sąjungos“ – pirmininkė Rita Krištupienė, toliau (GSDPS), narių susitikimas su Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo, toliau (LGPSS) pirmininku Artūru Černiausku ir LGPSS pirmininko pavaduotoja Eugenija Šniutiene.

Susitikimo metu buvo aptartas pagrindinis klausimas, dėl tolimesnės KGSDPS ateities.

KGSDPS pirmininkė Vaida Vonžodienė informavo, kad yra atleista iš  LTG bendrovės ir dėl šios priežasties, planuoja atsisakyti pirmininkės pareigų, šioje pirminėje organizacijoje ir LGPSS.

Pranešėja taip pat informavo, kad šiuo metu organizacijoje yra likę mažiau narių negu to reikalauja LR Profsąjungų įstatymas t. y., mažiau negu 20 narių. Didžioji dalis bendrovės darbuotojų,   KGSDPS narių, buvo atleisti iš LTG grupės, vykdant restruktūrizaciją, kuri vyksta jau penkerius metus ir pabaigos kol kas nesimato, (padalinių apjungimas, paslaugų iš išorinių tiekėjų pirkimas ir kt.). Darbuotojų atleidimai ir buvo pagrindinė priežastis, dėl ko drastiškai sumažėjo narių skaičius KGSDPS

Vaida Vonžodienė informavo, kad KGSDS nariai turi priimti sprendimą dėl tolimesnės profesinės sąjungos veiklos. Jos manymu yra galimi trys variantai, tai apsijungti su kita profesine sąjunga, esančia LGPSS sudėtyje (šiuo atveju GSDPS), pereiti tiesiogiai į LGPSS sudėtį, ar likviduoti KGSDPS.

Pranešėja pabrėžė, kad likvidavus KGSDPS, darbuotojai jau nebus profesinės sąjungos nariai ir neteks Kolektyvinėje sutartyje, toliau (KS) numatytų papildomų naudų, kurias išsiderėjo LGPSS (išmokų 50 ir 60 metų jubiliejaus proga ir kt.).

Pranešėjos nuomone, KGDSP nariams racionaliausias sprendimas būtų apsijungimas su GSDPS, kuriai vadovauja pirmininkė Rita Krištupienė. GSDPS pirmininkė yra labai aktyvi, atsakinga ir gerai atstovauja savo profesinės sąjungos narių interesus bendrovėje.

LGPSS pirmininkas Artūras Černiauskas išklausęs pateiktą informaciją, taip pat išsakė savo nuomonę, dėl tolimesnio KGSDPS sąjungos likimo.

Artūro Černiausko manymu, abiejų profesinių sąjungų KGSDPS ir GSDPS apsijungimas būtų labai racionalus ir sveikintinas žingsnis, nes profesinės sąjungos nariams niekas nesikeistų, jie gautų visas KS sutartas papildomas naudas, priklausančias LGPSS nariams.

Visi, susitikime dalyvavę KGSDPS nariai, išklausę pateiktą informaciją pasisakė ir vieningai pritarė tam, kad būtų pradėtos apsijungimo su GSDPS procedūros.

GSDPS pirmininkė Rita Krištupienė padėkojo visiems KGSDPS nariams, už išreikštą pasitikėjimą ir norą prisijungti prie jos vadovaujamos profesinės sąjungos.

LGPSS pirmininkas Artūras Černiauskas trumpai pristatė padėtį LTG, papasakojo apie tolimesnes restruktūrizavimo bendrovėje perspektyvas, atsakė į susitikimo dalyvių klausimus.

LGPSS informacija