VYKSTA NAUJO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PROJEKTO SVARSTYMAS

2015-03-31 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (adresu A. Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius) naujojo Lietuvos Respublikos Darbo kodekso svarstymas. Svarstyme dalyvavo trišalės komisijos šalys – Darbdavių atstovai, darbuotojų atstovai, Vyriausybės atstovai ir darbo grupės, kuri kūrė darbo kodekso projektą atstovai.
Pirmame susirinkime buvo diskutuojama principiniais darbo kodekso klausimais, bendrai apžvelgiamos naujovės, tokios kaip išeitinių išmokų nutraukiant darbo santykius sumažinimas iki 1 mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, naujo darbo sutarties nutraukimo pagrindo – darbdavio valia – įvedimas, leidimas darbdaviui išieškoti iš darbuotojo darbo užmokesčio žalą neviršijančią šešių vidutinių darbo užmokesčių ir kt.
Darbo kodekso rengėjų atstovas Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto dekanas profesorius Tomas Davulis įtaigiai gynė savo poziciją, tačiau buvo atviras argumentuotiems pasiūlymams ir diskusijai. Aktyviausi darbuotojų atstovai buvo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas ir darbuotojų pusę atstovaujantys advokatai Justas Vilys ir Nerijus Kasiliauskas. Darbdavių pusė nuo rimtesnės kritikos susilaikė ir savo pastabas žadėjo pateikti raštu.

Kitas darbo grupės posėdis numatytas 2015 m. balandžio 15 d., 9:00.
iki tol raštu galima pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Darbo kodekso projekto 1 – 64 straipsnių.

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo interesus darbo grupėje atstovauja Advokatas Justas Vilys, tad jei turite kokių nors pastebėjimų pasiūlymų ar prašymų galite siųsti elektroniniu paštu justas@vilys.lt ir Jūsų poziciją stengsimės apginti ir tinkamai atstovauti darbo grupės posėdžio metu.

Darbo kodekso projektas yra paskelbtas internete (žr nuorodą):
http://www.socmodelis.lt/wp-content/uploads/Darbo-kodekso-projektas.pdf