2015-04-15 ĮVYKO PIRMASIS POSĖDIS SVARSTANT NAUJO LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PROJEKTĄ

 

2015-04-15 9:00 val. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (adresu A. Vivulskio g. 11,  03610 Vilnius) įvyko naujojo Lietuvos Respublikos Darbo kodekso svarstymas. Svarstyme dalyvavo trišalės komisijos šalys – Darbdavių atstovai, darbuotojų atstovai, Vyriausybės atstovai ir darbo grupės, kuri kūrė darbo kodekso projektą atstovai.

Nors posėdžio metu buvo numatyta aptarti socialinių partnerių pastabas Darbo Kodekso projekto pastabas 1 – 64 straipsniams tačiau per tris valandas vykusį posėdį pavyko išnagrinėti pastabas tik 1 – 51 straipsniams. Kadangi pirmieji darbo kodekso straipsniai buvo daugiau bendro pobūdžio nuostatos, galima teigti, kad vyko pakankamai principinės diskusijos, tačiau itin aršių diskusijų pavyko išvengti. Viena stipriausių nesutarimo vietų buvo LR DK projekto 37 straipsnis (Susitarimas dėl nekonkuravimo), kurio 4 dalyje numatyta: ”Darbuotojas, pažeidęs susitarimą dėl nekonkuravimo, privalo nutraukti konkuruojančią darbinę ar profesinę veiklą (sutartyje numatytam laikotarpiui), grąžinti gautą kompensaciją ir atlyginti darbdaviui padarytą žalą. Išankstiniai susitarimai dėl netesybų negalioja.”

Darbdavių atstovas advokatas Rimantas Stanevičius aktyviai gynė darbdavių poziciją, kad nekonkuravimo įsipareigojimą pažeidęs darbuotojas mokėtų fiksuoto dydžio netesybas. Kodekso rengėjas Tomas Davulis kaip savotišką kompromisą pasiūlė nustatyti trijų mėnesių vidutinių darbo užmokesčių dydžio baudą darbdavio naudai už nekonkuravimo įsipareigojimo pažeidimą, tačiau šis pasiūlymas netiko nei Darbdavių atstovams, nei Darbuotojų atstovams, kurių pusėje aktyviai darbuotojų interesus atstovavo advokatai Nerijus Kasiliauskas ir Justas Vilys bei profesinių sąjungų konfederacijos teisininkė Evelina Šilinytė. Darbuotojų atstovų pozicijas taip pat puikiai atstovavo ir Lietuvos Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas bei Profesinės sąjungos solidarumas vyr. teisininkas Petras Grėbliauskas.

Kaip kvalifikuotas ir kompetentingas Valstybinės darbo inspekcijos atstovas susirinkimo metu taip pat pasireiškė ir Jonas Gricius.

Kitas darbo grupės posėdis numatytas 2015 m. balandžio 20 d., 15:00. šio susirinkimo metu bus analizuojami LR DK projekto 52 – 64 straipsniai (Darbo sutarties pasibaigimas), kadangi tai itin jautri sfera tiek darbuotojams, tiek darbdaviams, tikimasi itin atkaklios diskusijos ir debatų, nes būtent šio susirinkimo metu bus diskutuojama išeitinių kompensacijų dydžio (LR DK projekte darbuotoją atleidžiant darbdavio iniciatyva siūloma sumažinti išeitines kompensacijas iki 1 mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, iki šiol kompensacija siekdavo 6 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčio dydžio kompensaciją), taip pat bus diskutuojamos ir įspėjimo termino prieš atleidžiant darbuotoją trukmė (LR DK siūloma trukmė nuo 2 savaičių iki 6 savaičių, kai šiuo metu galiojantis darbo kodeksas numato nuo 2 iki 4 mėnesių įspėjimo terminus).

Darbo grupė nusistatė tolesnę darbo tvarką, tai yra pastabos dėl Darbo kodekso projekto 65 – 127 straipsnių socialiniai partneriai privalo pateikti raštu iki 2015-04-25, o kitas darbo grupės posėdis, kurio metu bus analizuojamos pastabos LR DK 65 – 127 straipsniams, numatytas 2015-04-28 9:00 val.

Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo interesus darbo grupėje atstovauja Advokatas Justas Vilys, tad jei turite kokių nors pastebėjimų pasiūlymų ar prašymų galite siųsti elektroniniu paštu justas@vilys.lt ir Jūsų poziciją stengsimės apginti ir tinkamai atstovauti darbo grupės posėdžio metu.

 

Darbo kodekso projektas yra paskelbtas internete (žr nuorodą):

http://www.socmodelis.lt/wp-content/uploads/Darbo-kodekso-projektas.pdf