LGPSS SEMINARAS TEMA „PSCHOLOGINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI“ „DARBO TEISĖ“

2019-09-13-15. Giruliai

                 Š. m. rugsėjo 13-15 d.. Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ Girulių poilsio ir mokymų bazėje, surengė seminarą, tema „Psichologiniai rizikos veiksniai“ „Darbo teisė“.

Seminare dalyvavo pranešėja iš Valstybinės darbo inspekcijos Rita Dragašienė kuri pristatė temą Psichologiniai rizikos veiksniai ir juristas Justas Vytautas Paulionis, kuris kalbėjo darbo teisės klausimais ir DK straipsnių taikymą praktikoje.

               Pranešėja Rita Dragašienė seminaro dalyviams pristatė tyrimų rezultatus Europos mastu apie stresą darbe, apie veiksnius kurie jį sukelia, kaip vadovo vadovavimo stilius veikia darbuotojų psichologinę būklę ir motyvaciją.

                Pranešėjas Justas Vytautas Paulionis pristatė DK kodekso straipsnius apie viršvalandinį darbą, atostogas, atleidimą iš darbo ir kt. Papasakojo apie konkrečias situacijas ir teisminės praktikos.

                Seminaro dalyviai diskutavo ir uždavė daug klausimų pranešėjams, į kuriuos gavo išsamius ir argumentuotus atsakymus.

                Seminaro dalyviai sužinojo daug naudingos informacijos apie streso priežastis ir jo valdymą, apie aktualias darbuotojams DK nuostatas ir jų taikymą praktikoje.

LGPSS informacija