SU GELEŽINKELININKŲ ŠVENTE!

MIELI KOLEGOS !
Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo vardu sveikinu Jus su mūsų švente, linkiu laimės, ramybės, sėkmės. 
Ir tegul džiaugsmas nepalieka Jūsų.

SU ŠVENTE!

LGPSS tarybos vardu Eugenija Šniutienė