Su Kovo 8-ąją mielos Moterys

Jūs gražios, kaip Deivės, Jūs lepios, kaip gėlės, Jums reikia daug meilės Ir daug šilumos… Šią dieną Jums žydi pavasario gėlės. Daug džiaugsmo ir Meilės Visoms visada… Su Kovo 8-ąją mielos Moterys.   LGPSS vyrai.

LGPSS ATSTOVŲ SUSITIKIMAS SU AB „LG“ VADOVYBE

LGPSS

Š. m. vasario 1 d. LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė ir pavaduotoja Vaida Vonžodienė susitiko su bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotoju Gerimantu Bakanu. Susitikimo metu buvo aptarti bendrovės darbuotojams aktualūs klausimai – dėl Girulių poilsio ir mokymo bazės pardavimo, bendrovės personalo skyriaus darbo reorganizavimo, darbo apmokėjimo tvarkos pasikeitimų ir kt.

LGPSS FINANSINIS SEMINARAS

LGPSS

2017-01-17 Vilnius Š. m. sausio 17 d. LGPSS vadovybės iniciatyva, pirminių organizacijų pirmininkams ir buhalteriams, AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose buvo surengtas finansinis seminaras, tema „Profesinių sąjungų mokesčiai ir apskaita. Gyventojų pajamų apmokestinimas 2017 m.“. Seminarą pravedė  įmonės „Count Line“ auditorė Jurgita Navikienė. Seminaro metu buvo išanalizuotos šios temos: Darbo sutarčių sudarymas pagal šiuo metu galiojantį […]

LGPSS susitikimai su naujai paskirtais ,,AB Lietuvos geležinkeliai‘‘ vadovais

2016 metų pabaigoje ir š. m. metų pradžioje įvyko LGPSS susitikimai su naujai paskirtais ,,AB Lietuvos geležinkeliai‘‘ vadovais. 2016 m. gruodžio 29 d. Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo (LGPSS) pirmininkė Eugenija Šniutienė su pavaduotoju Jonu Vainausku buvo susitikę su naujai paskirtu AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ generaliniu direktoriumi Mantu Bartuška. Vienas iš pagrindinių susitikimo tikslų – prisistatyti […]

SU ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS

                    GERBIAMIEJI,         Šv. Kalėdų ramybė ir Naujųjų Metų laukimo šviesa tegul suteikia vilties ir stiprybės ateinančių metų darbams ir siekiams.      Telydi meilė Jūsų šeimas, jaukumas Jūsų namus, sėkmė Jūsų darbus.   LGPSS kolektyvas.

ATASKAITINIS SUVAŽIAVIMAS. LGPSS ĮKŪRIMO 25-MEČIO MINĖJIMAS.

LGPSS ATASKAITINIS SUVAŽIAVIMAS

LGPSS ĮKŪRIMO 25-MEČIO MINĖJIMAS

„KAROLINOS KONFERENCIJŲ CENTRAS“

2016-10-28

Vilnius

Š. m. spalio 28 d. Vilniuje, „Karolinos konferencijų centre“ įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo (LGPSS) ataskaitinis suvažiavimas-LGPSS 25-mečio įkūrimo minėjimas. Suvažiavime dalyvavo svečiai – bendrovės generalinis direktorius Stasys Dailydka, generalinio direktoriaus patarėjas Stanislovas Naimovičius, bendrovės vyriausiasis finansininkas Alenas Gumuliauskas, krovinių vežimo direkcijos teisės ir personalo departamento direktorius Artūras Marčiulionis, bendrovės administracijos teisės ir personalo departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Daunoravičius direktoriaus pavaduotojas geležinkelių Infrastruktūros direkcijos direktorius Andrius Montrimas, generalinio direktoriaus pavaduotojas Keleivių vežimo direkcijos direktorius Raimondas Burkovskis, Arvydas Dveilis bendrovės „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“ direktorius, Radviliškio regiono stočių skyriaus viršininkas – Radviliškio geležinkelio stoties viršininkas Valdas Adomėnas, Kauno regiono stočių skyriaus viršininkė – Kauno geležinkelio stoties viršininkė Stela Glauzerienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūrtas Čęerniauskas, Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos (LGPF) pirmininkas Vilius Ligeika, LGPF pirmininko pavaduotojas Valerij Cygankov, advokatas Justas Vilys ir LGPSS veteranai.

A. Černiauskas: rinkimų rezultatai teikia vilčių, kad žalos dar įmanoma išvengti

LPSK

Jau aišku, kad keisis valdančioji koalicija. Seimo rinkimų pirmajame ture geriausiai pasirodė Valstiečių ir žaliųjų sąjunga bei Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, palaikę Prezidentės Dalios Grybauskaitės veto Darbo kodeksui. Taip, šios partijos pasisakė už pokyčius, bet ne tokius, kurie pamintų darbuotojų teises ir socialines garantijas. Būtent tokia yra ir profesinių sąjungų pozicija. Sveikintina tai, kad pirmaujančių […]

Konsultacija dėl AB ,,Lietuvos geležinkeliai” veikianičių profesinių sąjungų jungtinės atstovybės

Advokatas JUSTAS VILYS

LGVPSJA teisinė forma yra profesinė sąjunga arba susivienijimas, tai yra viena savarankiškai veikianti profesinė sąjunga. Kadangi LGVPSJA pavadinime vartojama sąvoka ”…profesinių sąjungų jungtinė atstovybė… „, tai kelia painiavą vertinant tikruosius naujai įsteigtos profesinės sąjungos – LGVPSJA – įgaliojimus, kadangi galiojančio Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau LR DK) 60 ir 69 straipsniuose taip pat vartojama sąvoka ” …profesinių sąjungų jungtinė atstovybė… „.

Taigi LGVPSJA pavadinime vartojamos sąvokos ”…profesinių sąjungų jungtinė atstovybė… ” tėra žodžių žaismas ir manipuliacija klaidinamai panašiomis sąvokomis, neturinti jokios juridinės reikšmės.

GELEŽINKELININKŲ DIENA

BRANGUS GELEŽINKELININKAI ! Nuoširdžiai visus Jus sveikinu su mūsų profesine švente, visiems linkiu ko geriausios nuotaikos, ištvermės nelengvame mūsų darbe. Linkiu, kad nepalūžtume ir kartu įveiktume visus sunkumus. SEKMĖS. LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė

Su Motinos diena!

Su Motinos diena

Mielos Mamytės, Močiutės, patikėkite, neturime nieko brangesnio už Jus.
Tegul prabėgusių metų našta neišsekina Jūsų gerosios širdies,
Neužgesina akių šviesos, tegul niekada nepavargsta Jūsų darbščiosios rankos,
Rūpesčių kasdienybėje nenuvysta šypsena ant Jūsų lūpų,
O gyvenimo kelias tegu būna ilgas ir šviesus.
Mielos Mamos, Močiutės – Jus vienintelės gražiausios ir brangiausios.

DĖKOJAME UŽ VISKĄ. AČIŪ, KAD ESATE.

Jus sveikina Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo nariai.

Su Šv. Velykom!

Su Šv. Velykomis!

Kiekvienas pavasaris mums
Dovanoja atgaivą, džiaugsmą,
Šv. Velykų ryto nuojautą.
Tegul bundanti žemė gaudžia
Prisikėlimo varpais, nešdama Jums
Gerumo, vilties ir atpirkimo džiaugsmą.

Visus, visus mažus ir didelius Jus sveikina LGPSS.

GIPS ataskaitinė-rinkiminė konferencija

Š.m. kovo 4 d. Vilniuje, geležinkelio stoties ,,Konferencijų salėje‘‘, įvyko ,,Geležinkelių infrastruktūros profesinės sąjungos‘‘ (toliau GIPS) ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Konferencijoje dalyvavo bendrovės teisės ir personalo departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Daunoravičius, plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas Sigitas Kubilis, Vilniaus geležinkelių infrastruktūros direktorius Jonas Puluikis, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Eugenija Šniutienė.

SU KOVO 8-ąją

MIELOS MOTERYS ! Būkite laimingos, jausdamos buvimo šioje žemėje prasmę. Būkite mylimos ir mylinčios. Tegul Jūsų darbus lydės sėkmė, o svajones sparnai. Žemėje būtų daug tuštumos jei nebūtų Jūsų.   SU KOVO 8-ąją.   Jus sveikina LGPSS vyrai.

LGPSS ATASKAITINIS-RINKIMINIS SUVAŽIAVIMAS

Š. m. sausio 22 d. Vilniuje, viešbutyje „Panorama“ įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo (LGPSS) ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo –bendrovės generalinis direktorius Stasys Dailydka, generalinio direktoriaus patarėjas Stanislovas Naimovičius, krovinių vežimo direkcijos teisės ir personalo departamento direktorius Artūras Marčiulionis, bendrovės administracijos personalo skyriaus viršininko pavaduotoja Aldona Aukščiūnienė, generalinio direktoriaus pavaduotojas geležinkelių Infrastruktūros direkcijos direktorius Andrius Montrimas, generalinio direktoriaus pavaduotojas Keleivių vežimo direkcijos direktorius Raimondas Burkovskis, Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos (LGPF) pirmininkas Vilius Ligeika, LGPF pirmininko pavaduotojas Valerij Cygankov, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina Matuizienė ir advokatas Justas Vilys.

Sveikinimai Jubiliejaus proga

MIELA VAIDA, Žmogus nepakeičiamas laike, nepakartojamas žemėje. Kiekvienas skleidžią gyvenime savo šviesą, ryškią ar blankią, tačiau ypatingą. Istorija skaičiuoja šimtmečius, žmogus-metus, valandas, dienas, skubanti sekundė skaičiuoja žmogaus metus. Miela Vaidute, sveikiname Tave gražaus jubiliejaus proga ir linkime: nepakartojamų akimirkų, džiaugsmingų valandų prasmingų dienų, laimingų metų. LGPSS kolektyvas.              2016 sausio 25 d.