LIETUVOS GELEŽINKELININKŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO SEMINARAS „DARBO TEISĖ“

LGPSS

2018 m. gegužės 25-27 d. Giruliai Š. m. gegužės25- 27 d. Girulių mokymo ir poilsio bazėje Lietuvos geležinkelininkų profesinio sąjungų susivienijimas surengė seminarą, tema „Darbo teisė“. Seminare dalyvavo Lietuvos geležinkelininkų profesinio sąjungų susivienijimo aktyvas ir nariai, iš visų bendrovės struktūrinių padalinių (54 žm.). Seminarą gegužės 25 d. vedė mokymų ir konsultavimo įmonės „Grand Partner“ teisininkas […]

Su Šv. Velykomis!

Su Šv. Velykomis!

MIELI KOLEGOS! Pavasarinio džiaugsmo, saulės ir šilumos Jūsų namams, naujų idėjų ir sėkmės darbuose. Su Šv. Velykomis! LGPSS tarybos vardu pirmininkė Eugenija Šniutienė

Sveikiname su Kovo 11-ąja.

Nuoširdžiai sveikiname visus su Kovo 11-ąja, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Linkime gerų darbų, didelių siekių, naujų idėjų ir tikėjimo rytdiena. LGPSS kolektyvas

MIELOS MOTERYS!

Tik jūs suteikiate gyvenimui spalvų! Kovo 8-osios proga linkime geros pavasarinės nuotaikos, tvirtos sveikatos, šiltų kaip saulė šypsenų, laimės ir sėkmės. Tesupa jūs visad dėmesys, rūpestis ir meilė! Su meile LGPSS vyrai.

Sveikinimai gražaus jubiliejaus proga

Miela Rita, Ne skaičiai nulemia metus, O mūs keliai, darbai ir mintys, Tai, kuo praturtinam kitus, Mokėdami save dalinti. Tad lik visada tokia, kokią mes gerbiam ir pažįstam. Gražaus jubiliejaus proga kolektyvo vardu sveikina LGPSS taryba. 2018-02-03

LPSK valdybos posėdyje dalyvavo LSDP pirmininkas

 Vakar, sausio 15 d., Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) valdybos posėdyje dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Gintautas Paluckas. Jo metu aiškintasi dėl LSDP pozicijos profesinėms sąjungoms aktualiais klausimais, pasikeista nuomonėmis dėl galimybių kurti konstruktyvesnį socialinį dialogą, kad daugiau gerų idėjų taptų politinėmis iniciatyvomis.

Su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2018 metais

MIELI KOLEGOS !  Sveikiname Jus ir Jūsų artimuosius su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. Tegul niekuomet nepritrūksta Jums džiaugsmo ir šilumos. Tetampa Jums tvirta atrama išmintingi draugai ir patikimi partneriai. Meilė telydi Jūsų šeimas, jaukumas – Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų darbą. LGPSS kolektyvas.

Seminaras ,,2018 m. kolektyvinė sutartis (projektas)“

Š. m. lapkričio 15 dieną, AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose, adresu Mindaugo g. 12/14, Vilnius, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimas (LGPSS) savo nariams suorganizavo seminarą, tema – ,,2018 m. kolektyvinė sutartis (projektas)“. Seminarą vedė advokatas Justas Vilys. Seminare taip pat buvo pristatytas ,,Nacionalinis susitarimas“ bei LPSK veikla – pranešėja Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina […]

Šiaulių apskrities geležinkelininkų profesinės sąjungos rinkiminis suvažiavimas

Neeilinis ataskaitinis-rinkiminis „Šiaulių geležinkelių infrastruktūros darbuotojų profesinės sąjungos” suvažiavimas buvo sušauktas 2017 m. lapkričio 10 d. Šiaulių geležinkelių infrastruktūros susirinkimų salėje. Suvažiavime dalyvavo 35 delegatai. Neeilinį suvažiavimą sušaukė Vitalijus Dušenka, nes pirmininkas Andrejus Lytiuga atsistatydino bei išvyko iš Lietuvos. Suvažiavime dalyvavo LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė ir referentė-finansininkė Genutė Jarmolavičienė. Eugenija Šniutienė pristatė delegatams naujos 2018 […]

LGPSS SEMINARAS „DARBO TEISĖ“

NAUJO DARBO KODEKSO PRISTATYMAS 2017-06-30 Vilnius       Š. m. birželio 29 d. Radviliškyje ir birželio 30 d. Vilniuje, AB „Lietuvos geležinkeliai“ patalpose, Lietuvos geležinkelininkų profesinės sąjungos  pirmininkės  iniciatyva, pirminių organizacijų nariams, buvo surengti du seminarai, tema „Darbo teisė“. Seminarų metu  buvo pristatytas naujas darbo kodeksas kuris įsigalioja nuo š. m. liepos 1 d. […]

Sveikiname su Motinos diena

BRANGIOS MAMOS – MIELOS MOČIŪTĖS       Kiek daug jėgos, švelnumo ir gerumo telpa Jūsų širdyse, Kiek daug gerų darbų nudirbo Jūsų rankos, Kiek daug naktų skaičiavo Jūsų mintys ir dejavo tik viena – tava širdis… Tebūna Jūsų vardas, Jūsų darbas šventas, o laikas tik kartoja: „Nepalūžt, nepavargt ir gyventi, gyventi!“ Su Motinos diena LGPSS kolektyvas […]

Su Šv. Velykom!

MIELI KOLEGOS!               Bundančiai gamtai paskelbus šios gražios pavasario šventės atėjimą atgimkime tauresniems troškimams ir ketinimams, nepamirškime dalinti žmonėms gerumo, šypsenų ir meilės. Mūsų širdys lai prisipildys gaivaus pavasariško džiaugsmo ir vidinės darnos, o namus apgaubs ramybė ir viltis. Su Šv. Velykom! LGPSS